Kupno mieszkania pod wynajem – czy opłacalne

Jeszcze nie w tak dawnych czasach rzadko kto posiadał mieszkanie o statusie własnościowym, nie mówiąc już o tym, że dana rodzina posiadała więcej niż jedno mieszkanie – było to praktycznie nierealne. W ciągu nieco ponad dwudziestu lat zmieniło się w Polsce pod tym względem bardzo wiele – obecnie większość rodzin posiada swoje własnościowe mieszkania, czy to nabyte po roku 90 - tym jako własne, czy to wykupione od spółdzielni mieszkaniowych i przekształcone na własnościowe prawo do spółdzielczego mieszkania. Coraz więcej jest też osób, które posiadają więcej niż jedno mieszkanie, z przeznaczeniem tych nie użytkowanych przez siebie na mieszkania pod wynajem. Powstaje pytanie, czy kupno obecnie mieszkania z przeznaczeniem go pod wynajem, jako z jednej strony długoletnia inwestycja, z drugiej zaś jako sposób na zarabianie pieniędzy, jest opłacalne. Jak twierdzą specjaliści od rynku mieszkaniowego, inwestowanie w kupno mieszkania traktowane jako długoletnia lokata kapitału jest zawsze opłacalne, chociaż osoby, które kupiły mieszkania w okresie poprzedzającym rok 2008 jeszcze muszą sporo lat poczekać, aby wróciła im się taka inwestycja – z uwagi na znaczne obniżenie się cen mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat. Wynajmowanie mieszkania i osiągane z tego tytułu dochody zależą też od kilku kwestii, między innymi lokalizacji danego mieszkania względem centrum poszczególnych miast, jak też i ich wielkości.

Both comments and pings are currently closed.